Friday, 27/11/2020 - 17:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đoàn Giỏi

Thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH  

TRƯỜNG THCS ĐOÀN GIỎI

Số: 32/TB-THCSĐG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lý Tây, ngày 29  tháng 10  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng

không còn sử dụng của trường THCS Đoàn Giỏi

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-THCSĐG ngày 23/10/2020 của trường THCS Đoàn Giỏi về việc thành lập Hội đồng thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng của trường THCS Đoàn Giỏi;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-THCSĐG ngày 29/10/2020 của trường THCS Đoàn Giỏi về việc thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng;

Căn cứ Biên bản kiểm kê, định giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng của trường THCS Đoàn Giỏi ngày 28/10/2020;

Trường THCS Đoàn Giỏi xin thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng của trường THCS Đoàn Giỏi, bao gồm các thiết bị, công cụ dụng cụ và giá bán như sau:

- 11 bộ máy vi tính để bàn, giá bán: 70.000 đồng/bộ

- 01 ti vi, giá bán: 100.000 đồng.

- 01 đầu đĩa, giá bán: 20.000 đồng.

- 02 máy casset, giá bán: 20.000 đồng/cái

- 02 máy in, giá bán: 20.000 đồng/cái

- 180 bộ bàn học sinh, giá bán: 30.000 đồng/bộ

- 18 cái quạt trần, giá bán: 15.000 đồng/cái

- 05 cái quạt treo tường, giá bán: 10.000 đồng/cái

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị, công cụ dụng cụ nêu trên xin liên hệ và đăng ký tại Trường THCS Đoàn Giỏi, địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 0273 3896681.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Lưu VT.                                                                                           

                                                                                                               Kiều Văn Bảy

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng

không còn sử dụng của trường THCS Đoàn Giỏi

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-THCSĐG ngày 23/10/2020 của trường THCS Đoàn Giỏi về việc thành lập Hội đồng thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng của trường THCS Đoàn Giỏi;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-THCSĐG ngày 29/10/2020 của trường THCS Đoàn Giỏi về việc thanh lý thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng;

Căn cứ Biên bản kiểm kê, định giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng của trường THCS Đoàn Giỏi ngày 28/10/2020;

Trường THCS Đoàn Giỏi xin thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng của trường THCS Đoàn Giỏi, bao gồm các thiết bị, công cụ dụng cụ và giá bán như sau:

- 11 bộ máy vi tính để bàn, giá bán: 70.000 đồng/bộ

- 01 ti vi, giá bán: 100.000 đồng.

- 01 đầu đĩa, giá bán: 20.000 đồng.

- 02 máy casset, giá bán: 20.000 đồng/cái

- 02 máy in, giá bán: 20.000 đồng/cái

- 180 bộ bàn học sinh, giá bán: 30.000 đồng/bộ

- 18 cái quạt trần, giá bán: 15.000 đồng/cái

- 05 cái quạt treo tường, giá bán: 10.000 đồng/cái

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị, công cụ dụng cụ nêu trên xin liên hệ và đăng ký tại Trường THCS Đoàn Giỏi, địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 0273 3896681.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Lưu VT.                                                                                           

                                                                                                               Kiều Văn Bảy

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 9
Tháng 11 : 654